Zasady/Rules

 1. Wyzwanie rozpoczyna się drugiego dnia danego miesiąca i trwa do 26 każdego miesiąca.
 2. Można zgłosić na nie prace w formie kartki, taga, okładki notesu, LO.
 3. Praca na wyzwanie musi być nowa, nie publikowana przed ogłoszeniem wyzwania. Można ją jednocześnie zgłosić do innych wyzwań (dowolna ilość). Nie wolno łaczyć tylko z innym wyzwaniem mapkowym.
 4. Praca powinna mieć formę fizyczną (nie digital scrapbooking), adekwatną do wytycznych wyzwania.
 5. Na swoim blogu należy zamieścić nasz podlinkowany do bloga wyzwaniowy banerek lub mapkę i link do posta z wyzwaniem.
 6. Pracę należy dodać przy pomocy "żabki". Linkujemy notkę z pracą, nie całego bloga. Jeśli są problemy z działaniem żabki, pracę można zgłosić w komentarzach.
 7. Zgłaszane prace można zamieszczać zarówno na blogu (z banerkiem i linkiem do wyzwania), ale także w galeriach typu Facebook, Picasa i inne. Pod zdjęciem prosimy umieścić w komentarzu lub opisie link do wyzwania. W przypadku Facebooka i galerii prosimy o takie ustawienia prywatności zdjęcia, aby pracę można było bez problemu obejrzeć (bez dodatkowego logowania się etc.)
 8. Każda pracę staramy się skomentować - prosimy o rozważenie wyłączenia weryfikacji słownej w komentarzach. W przypadku Facebooka, galerii itp. praca zostanie skomentowana, jeśli pozwolą na to ustawienia prywatności.
 9. Zwycięską pracę wybiera DT w drodze głosowania. 
 10. Do wyróżnienia rozpatrywane są wszystkie prace, jeśli tylko spełniają wytyczne wyzwania. 
 11. Zwycięska praca otrzymuje spersonalizowany baner, a jej autor nagrodę rzeczową lub zaproszenie do gościnnego projektowania, jeśli takie wyróznienia są przwidziane w danym wyzwaniuPo odbiór nagrody należy zgłosić się za pomocą e-mail w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Szczegóły dotyczące odbioru nagrody są uzgadniane z osobami wyróżnionymi za pośrednictwem poczty e-mail.  W przypadku braku kontaktu nagroda pozostaje do dyspozycji sponsora. 
 12. Dobrze się bawimy! :)
 1.  A Card Sketch Challenge  starts on 1st day of each month  and lasts until 26th (with an exception of February, when it lasts until 25th)
 2.  You can enter the challenge with a card, a tag, a cover of notebook or LO.
 3. The artwork made for the challenge must be new, not published before the announcement of the challenge. You may combine our challenges with any other challenges that allow it (as many as you like). However, it is not allowed to combine it with any other sketch challenge.  
 4. The artwork should take the physical form (no digital scrapbooking), adequate to the challenge guidelines.
 5. You should place our banner on your blog (in the sidebar) hyperlinked to our challenge blog and add a link to the particular challenge post.
 6.  The artwork must be added using the linky tool. We only accept blog entries that are linked up to the actual blog post, not entire blog. If there are problems with linky tool the artwork can be submitted in the comments of the first post announcing the challenge.
 7. Submitted work can be published in a blog post (with  a banner and a link to the challenge), but also in galleries like Facebook, Picasa and others. Please post the link to the challenge in the comment or description under the picture. In the case of Facebook and galleries please change the photo privacy settings so that your artwork can be easily seen (without additional signing-up, etc.)
 8. We do our best to ensure that each participant receives comments from our design team members. We can only do this if they do not have Word Verification on their blogs. In case of Facebook, galleries, etc. work will be commented on only if it's allowed by the privacy settings.
 9. Challenge winners are selected by DT by voting. 
 10. All the works are considered for the awards, as long as they meet the challenge guidelines.
 11. The winning artwork receives a personalized banner and its author gets an award if one is provided in the challenge. To claim the award please contact us via email within 7 days from results announcement. All details will be arranged via email. In case of no response from the winner the award goes back to the sponsor. In some of the challenges the DT might choose the second place winner who will be invited as a quest designer. 
 12. Let's have a good time! :)

              4 komentarze:

              1. Można wysłać pracę na emaila, bo robiłam pod wyzwanie ale nie mogę jej pokazać jeszcze publicznie?

               OdpowiedzUsuń
              2. Czy można zgłosić czekoladkom?

               OdpowiedzUsuń