wtorek, 27 czerwca 2017

Gościnna projektantka/Guest designer: Sosnowy Gaik

Dzisiaj mamy zaszczyt, gościć na naszym blogu,
zwyciężczynię naszego wyzwania z mapką kartkową.
Today we have a honor to host at our blog 
the winner of our challenge with the a sketch.
Sosnowy Gaik przygotowała dla nas  piękną kartkę do aktualnej mapki kartkowej
na które serdecznie zapraszamy! 
Sosnowy Gaik has prepared for us the beautiful card of the current card challenge.


Nasza mapka / Our sketch 
Termin to 30 czerwca/Deadline is  30th of June
Dziękujemy za piękną prace!
Thank's for your beautiful work!
Pozdrawiamy DT / Regards DT

1 komentarz: