poniedziałek, 15 stycznia 2018

Nabór do DT || DT Call

Jesteś osoba kreatywną? Szukasz impulsu do tworzenia prac?
Cenisz sobie terminowość i solidność? To informacja dla Ciebie....
Poszukujemy osób do zespołu projektowego The Scrappy Sketches, w którym to będziemy tworzyć prace dowolne - kartki,  LO, okładki notesu, albumu, kalendarza, tagi,  artjournale w/g określonej mapki.Are you a creative person? Are you looking for an impulse to create works?
Do you appreciate timeliness and reliability? This information is for you ....
We are looking for people for the The Scrappy Sketches project team, in which we will create various artworks - cards, LO, notebook covers, album, calendar, tags, artjournals according to the specified sketch.Obowiązki DT.

1. Przygotowanie dwóch prac w miesiącu - jednej na wyzwanie oraz jednej inspiracyjnej do danej mapki.
2. W miarę możliwości tworzenie mapek do wyzwań.
3. Prowadzenie danego wyzwania.
4. Komentowanie określonych prac.
5. Mile widziana znajomość języka angielskiego, ale nie jest to wymóg konieczny.


Duties DT

1. Creating of two works a month - one for challenge and one inspirational for a given sketch.
2. Create sketches for challenges.
3. Conducting a given challenge.
4. Commenting on specific works.
5. Knowledge of English is welcome, but it is not a necessary requirement.

Zgłoszenia, które powinny zawierać:
- nick/imię i nazwisko
- link do bloga - koniecznie
link do swojej strony FB - koniecznie

prosimy wysłać na e-mail:
thescrappysketches@gmail.com


Reports that should include:
- Nick/ name and surname
- link to the blog - necessarily
link to your FB page - necessarily


please send to e-mail:
thescrappysketches@gmail.com


 Na chętne osoby czekamy do 

20 stycznia 2017 r.


Odezwiemy się do wybranych osób

Zespół The Scrappy Sketches
We are waiting for eager people
January 20, 2017
We will appeal to selected people


The Scrappy Sketches

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz